ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격
Cùng hiểu về Kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK

강사

김현정

수강기간

30일

강좌 수

6차시

교재

선택사항

가격

0원
장바구니담기 수강신청하기
강의소개
Giới thiệu khoá học
- Giới thiếu cấu trúc và đặc điểm của TOPIK I,II 
- Phương pháp giải và phân tích loại câu hỏi của kỹ năng nghe, đọc, viết
- Phân tích các loại câu hay gặp trong các đề thi thực tế trước đây

※ 한국어능력시험(TOPIK)의 저작권과 상표권은 대한민국 국립국제교육원에 있습니다.
TOPIK, TrademarkⓇ& Copyrightⓒ by NIIED(National Institute for International Education), Republic of Korea .

학습대상자
Đối tượng học tập
- Những bạn chuẩn bị thi TOPIK l, ll
- Những bạn có mong muốn đi du học đại học ở Hàn Quốc
- Những bạn có mong muốn làm việc tại các doanh nghiệp và cơ quan của Hàn Quốc
학습목표
Mục tiêu học tập
- Có thể hiểu về cấu trúc và đặc điểm của kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK l, ll.
- Luyện tập các loại hình câu, cấu trúc, nội dung thường gặp ở các đề thi thực tế.
- Tìm về phương pháp giải đề theo từng loại câu hỏi.
차시 강의명 수강시간 미리보기 학습자료
1차시 TOPIK sự khái quát 09 : 51
2차시 TOPIKⅠ sự lắng nghe 06 : 51
3차시 TOPIKⅠ đọc 10 : 36
4차시 TOPIKⅡ sự lắng nghe 13 : 55
5차시 TOPIKⅡ sự viết lách 09 : 46
6차시 TOPIKⅡ đọc 12 : 25


한국어 강사

김현정

강사이력

한국어교원 자격 2급

서울대학교 대학원 한국어교육 전공
경희대학교 영어학 / 한국어학 전공

중국 United International College (홍콩침례대-북경사범 국제연합대학교) 전임 강사
유럽 리투아니아 Mykolas Romeris University 파견 전임 강사
마산대학교 국제교류원 전임 강사
동서대학교 외국어교육원 전임 강사
한국국제대학교 한국어학당 강사
JK평생교육원 한국어교원 양성과정 강사

함께 찾아본 강좌

01

(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급

50,000원

새로 나온 강좌

ECK 추천 강좌