ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격

시험 강좌

Làm quen với Tiếng Anh OPIc IM

강사

Dung Nguyen

수강기간

30일

강좌 수

16차시

교재

학습자료제공
가격 : 40,000원
40,000원

단과 강좌

Cùng chinh phục TOEIC 400-500

강사

Giang Vu

수강기간

30일

강좌 수

15차시

교재

학습자료제공
가격 :
40,000원

Khóa tiếng anh giao tiếp công sở trình độ trung cấp

강사

Dung Nguyen

수강기간

30일

강좌 수

15차시

교재

학습자료제공
가격 :
40,000원

Thành thạo tiếng Anh giao tiếp căn bản

강사

Ho Mai Phuong

수강기간

30일

강좌 수

16차시

교재

학습자료제공
가격 :
50,000원