ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격

시험 강좌

한 번에 끝! OPIc 한국어 for Vietnamese

강사

Hoang Thị Thuy Tien

수강기간

90일

강좌 수

40차시

교재

별도 구매
가격 :
70,000원

(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급

강사

Phan Nguyen Ngoc Truc

수강기간

90일

강좌 수

30차시

교재

별도 구매
가격 :
50,000원

Tiếng Hàn OPIc IH cấp tốc

강사

Nguyễn Thị Phượng

수강기간

90일

강좌 수

25차시

교재

학습자료제공
가격 :
60,000원

Cùng hiểu về Kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK

강사

김현정

수강기간

30일

강좌 수

6차시

교재

가격 :
0원

Tiếng Hàn OPIc cấp tốc

강사

Thu Hương

수강기간

30일

강좌 수

15차시

교재

학습자료제공
가격 :
50,000원
더보기

단과 강좌

베트남인을 위한 CS - 서비스직

강사

채지연

수강기간

45일

강좌 수

15차시

교재

가격 :
50,000원

베트남인을 위한 CS - 사무직

강사

채지연

수강기간

45일

강좌 수

15차시

교재

가격 :
50,000원

K-Drama Korean : Học tiếng Hàn qua drama

강사

Ho Thi Thuy Duong

수강기간

45일

강좌 수

15차시

교재

학습자료제공
가격 :
20,000원

Sắc màu văn hóa Hàn Quốc

강사

Bao Yen

수강기간

15일

강좌 수

11차시

교재

학습자료제공
가격 :
30,000원

Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc

강사

Bao Yen

수강기간

15일

강좌 수

11차시

교재

학습자료제공
가격 :
50,000원

Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt Nam – lớp 1

강사

Phan Nguyen Ngoc Truc

수강기간

60일

강좌 수

20차시

교재

학습자료제공
가격 :
50,000원

Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt nam – Lớp 2

강사

Phan Nguyen Ngoc Truc

수강기간

60일

강좌 수

20차시

교재

학습자료제공
가격 :
50,000원

Tiếng Hàn thương mại nhập môn

강사

Phan Nguyen Ngoc Truc

수강기간

30일

강좌 수

16차시

교재

학습자료제공
가격 :
50,000원