ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격

시험 강좌

Cùng hiểu về Kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK

강사

김현정

수강기간

30일

강좌 수

6차시

교재

가격 :
0원

Tiếng Hàn OPIc cấp tốc

강사

레티투흐엉

수강기간

30일

강좌 수

15차시

교재

학습자료제공
가격 : 50,000원
20,000원

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 2+

강사

Xuan Giang (쑨양)

수강기간

60일

강좌 수

21차시

교재

학습자료제공
가격 : 80,000원
20,000원

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 3+

강사

Thao Trang (타오 짱)

수강기간

60일

강좌 수

21차시

교재

학습자료제공
가격 : 80,000원
20,000원

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

강사

Phan Nguyen

수강기간

60일

강좌 수

21차시

교재

학습자료제공
가격 : 80,000원
20,000원

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 5+

강사

Phan Nguyen

수강기간

60일

강좌 수

20차시

교재

학습자료제공
가격 : 80,000원
20,000원

Chinh phục đề thi TOPIK cao cấp

강사

Thao Trang (타오 짱)

수강기간

60일

강좌 수

21차시

교재

학습자료제공
가격 : 80,000원
20,000원

단과 강좌

K-Drama Korean : Học tiếng Hàn qua drama

강사

Ho Thi Thuy Duong

수강기간

45일

강좌 수

15차시

교재

학습자료제공
가격 :
20,000원

비즈니스 한국어 - 입문

강사

장민경

수강기간

30일

강좌 수

8차시

교재

학습자료제공
가격 : 40,000원
20,000원

비즈니스 한국어 - 기초

강사

조정미

수강기간

90일

강좌 수

30차시

교재

학습자료제공
가격 : 100,000원
50,000원

Sắc màu văn hóa Hàn Quốc

강사

Bao Yen (바오 이엔)

수강기간

15일

강좌 수

11차시

교재

학습자료제공
가격 : 30,000원
20,000원

Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc

강사

Bao Yen (바오 이엔)

수강기간

15일

강좌 수

11차시

교재

학습자료제공
가격 : 50,000원
20,000원

Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt Nam – lớp 1

강사

판 위엔

수강기간

60일

강좌 수

20차시

교재

학습자료제공
가격 : 50,000원
20,000원

Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt nam – Lớp 2

강사

판 위엔

수강기간

60일

강좌 수

20차시

교재

학습자료제공
가격 : 50,000원
20,000원

Tiếng Hàn thương mại nhập môn

강사

Phan Nguyen

수강기간

30일

강좌 수

16차시

교재

학습자료제공
가격 : 50,000원
20,000원