ECK온라인강좌

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

베트남어   >   The 바른 베트남어 Step2

The 바른 베트남어 Step2

저자

당람장

페이지

216 Page

출간일

2021년 11월 01일

ISBN

979-11-91132-93-9

수량

판매가

15,000원 -> 13,500원 (10% 할인 , ⓟ 400)

 

 


 

 

Bài 01 Tôi nói được một chút tiếng Việt.
베트남어를 조금 말할 수 있어요.

Bài 02 Dạo này, công việc của anh thế nào? Có tốt không?
요즘, 일은 어때요? 잘 돼가요?

Bài 03 Dạo này, mình có thói quen dậy sớm rồi đi tập thể dục.
요즘, 일찍 일어나서 운동하는 습관이 생겼어요.

Bài 04 Nghe nói bác có nhà cho thuê, phải không ạ?
집을 임대한다고 들었는데 맞습니까?

Bài 05 Trông anh có vẻ mệt. Anh bị đau ở đâu?
피곤해 보이네요. 어디가 아프신가요?

Bài 06 Anh John nói là chủ nhật tuần này sẽ đến nhà chúng ta chơi và ăn cơm.
존이 이번 주 일요일에 우리 집에 놀러 와서 밥을 같이 먹겠다고 말했어요.

복습하기 ⑴

Bài 07 Tôi muốn đổi một ít tiền từ đô la sang tiền Việt.
달러를 베트남 돈으로 조금 환전하고 싶습니다.

Bài 08 Anh có biết bảo tàng thành phố nằm ở đâu không?
시내 박물관이 어디 있는지 아세요?

Bài 09 Chị muốn đặt loại phòng nào, phòng đơn hay phòng đôi?
1인실 아니면 2인실, 어떤 종류의 방을 예약하고 싶으세요?

Bài 10 Nếu muốn nói giỏi tiếng Việt hơn nữa thì mình phải làm thế nào?
베트남어를 잘 말하려면 어떻게 해야 하나요?

Bài 11 Có áo dài truyền thống và áo dài cách tân. Em muốn chọn loại nào?
전통 아오자이와 개량 아오자이가 있어요. 어떤 것을 선택할래요?

Bài 12 Tết là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam.
설날은 베트남의 가장 큰 명절 가운데 하나예요.

Bài 13 Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở Việt Nam.
저는 베트남 생활에 아직 익숙해지지 않았어요.

복습하기 ⑵

부록
정답 : 문법 테스트, 연습문제, 복습

버전업! The 바른 베트남어 Step2

강사

띠엔

수강기간

90일

강좌 수

30차시

교재

별도 구매
가격 :
60,000원

The 바른 베트남어 Step2

강사

판 위엔

수강기간

90일

강좌 수

29차시

교재

별도 구매
가격 :
60,000원
평점 제목 작성자 조회 등록일

등록된 서평이 없습니다.

1