ECK온라인강좌

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

베트남어   >   The 바른 베트남어 Step3

The 바른 베트남어 Step3

저자

호앙 티 투이 띠엔,이아영,레밍투

페이지

200 Page

출간일

2021년 10월 05일

ISBN

979-11-91132-92-2

수량

판매가

18,000원 -> 16,200원 (10% 할인 , ⓟ 480)


 

 

저자의 말
이 책의 구성과 특징

Bài 01 Em thuộc bộ phận quản lý chất lượng.
나는 품질관리부에 소속되어 있습니다.
문법 : cách đây + 기간/시간/거리 명사, thuộc ~, hóa ra ~, ~ nhé, nha, nào, nhỉ
베트남 알아보기 : 베트남에 진출한 한국 음식

Bài 02 Em cứ học chăm chỉ từ bây giờ thì sẽ giỏi thôi.
지금부터라도 계속 열심히 공부하면 잘 할 거예요.
문법 : 동사/형용사 + gì mà/đâu mà + 동사/형용사, đến mức (mà) ~, đến nỗi (mà) ~,
đáng lẽ ra ~, cứ + 동사
베트남 알아보기 : 베트남어 학습 애플리케이션

Bài 03 Anh sắp đi công tác Việt Nam chưa?
베트남에 곧 출장 갑니까?
문법 : sắp ~ chưa?, ngoài ~ ra ~, biết đâu, nhỡ đâu ~, tiếp tục + 동사, 동사 + tiếp
베트남 알아보기 : 베트남의 TOP 10 기업

Bài 04 Công việc ở công ty làm em mệt mỏi quá.
회사 업무가 저를 너무 힘들게 해요.
문법 : đành phải + 동사, 주어 + làm (cho)/khiến (cho) + 대상 + 동사/형용사,
dù sao (đi nữa) ~, kém, 동사 + kém
베트남 알아보기 : 베트남 취업 준비생들이 선호하는 분야와 취업 사이트

Bài 05 Tôi gửi email cho anh ấy mãi mà không có hồi âm.
계속 이메일을 보냈는데도 회신이 없습니다.
문법 : 동사 + mãi mà không ~, tưởng + 동사/절, bằng mọi giá ~, 동사 + lại
베트남 알아보기 : 베트남의 통신 업체

1~5과 복습하기

Bài 06 Chúng ta phải điều tra thị trường Việt Nam cho nó chi tiết.
우리는 베트남 시장을 자세하게 조사해야 해요.
문법 : cho nó/cho + 형용사, không (có) ~ như/bằng + 비교 대상, tự + 동사 + (lấy),
bằng cách ~
베트남 알아보기 : 인기 있는 한국의 건강기능식품

Bài 07 Tôi đã luôn muốn được trở thành nhân viên của công ty.
항상 이 회사의 직원이 되고 싶었습니다.
문법 : làm sao mà + 동사/형용사/절, trở thành + 명사,
동사 + thử xem, thử + 동사 + xem, A nói riêng (và) B nói chung ~
베트남 알아보기 : 베트남의 GDP 및 발전 전망

Bài 08 Mỗi khi sang đường, anh cần chú ý xe máy đấy ạ.
길을 건널 때마다, 오토바이를 조심하세요.
문법 : 동사 (+ 목적어) + xong, mỗi khi/mỗi lúc ~,
suýt nữa (thì)/suýt chút nữa (thì) ~, kẻo ~
베트남 알아보기 : 베트남의 교통수단

Bài 09 Lý do gì anh đầu tư vào Việt Nam?
당신이 베트남에 투자하는 이유는 무엇인가요?
문법 : ngày một + 형용사/동사 + 부사, lý do gì + 주어 + 서술어?,
không + 동사/형용사 + mới (là) lạ, phải chăng (là) ~?
베트남 알아보기 : 베트남에 살고 있는 한국인

Bài 10 Theo anh thì em nên học tiếng Việt.
내 생각에는 베트남어를 배우는 것이 좋을 것 같아요.
문법 : giữa A và B, theo + 대명사/명사, sở dĩ A là vì B, bất cứ + 의문사
베트남 알아보기 : 베트남의 교육 제도

6~10과 복습하기

Bài 11 Thức ăn đã ngon lại còn nhiều nữa.
음식이 맛있는 데다가 양도 많네요.
문법 : hơi, khá, thật, cực (kì), tuyệt, 동사 + thêm (nữa), 동사 + nhầm,
đã ~ lại còn ~
베트남 알아보기 : 베트남의 유명한 면 요리

Bài 12 Thay vào đó, anh phải mua vé mới.
대신에, 표를 새로 구매하셔야 합니다.
문법 : 동사 + mất, thay vào đó ~, để + 명사, nhờ/nhờ có + 명사 + mà
베트남 알아보기 : 베트남의 지역별 국제공항

Bài 13 Anh muốn đi cả miền Nam lẫn miền Bắc.
나는 남부와 북부를 모두 다 가보고 싶어요.
문법 : cả A lẫn B (đều)/cả A và B (đều), nhất định, đối với + 대명사/명사, giá mà ~
베트남 알아보기 : 베트남의 숨은 여행지

11~13과 복습하기


부록
1-13과 연습문제 정답
복습하기 정답
핵심 문법 한눈에 보기

The 바른 베트남어 Step3

강사

띠엔

수강기간

60일

강좌 수

20차시

교재

별도 구매
가격 :
60,000원
평점 제목 작성자 조회 등록일

등록된 서평이 없습니다.

1