ECK온라인강좌

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

베트남어   >   The 바른 베트남어 Step2

The 바른 베트남어 Step2

저자

Dang Lam Giang

페이지

215 Page

출간일

2018년 01월 15일

ISBN

978-89-92281-64-5

수량

판매가

15,000원 -> 13,500원 (10% 할인 , ⓟ 400)

회화


베트남 현지에서 겪을 수 있는 다양한 상황별 대화를 보다 생생한 문장과 표현으로 학습합니다.

 


문법


대화문에 등장하는 유용한 문법 사항들을 학습합니다.

매 문법마다 배운 내용을 바로 적용해 풀어 볼 수 있는 문법 테스트를 제공합니다.

 


표현 넓히기


회화 내용을 보다 폭넓게 확장하여, 주제와 관련된 다양한 표현과 어휘들을 학습합니다.

     

 

연습 문제


말하기, 듣기, 쓰기, 읽기 등 다양한 형식의 문제 풀이 훈련을 통해 학습을 정리하고 마무리합니다.

 


베트남 알아보기


베트남의 전통, 문화, 생활, 관광 등에 관한 다양한 정보를 제공합니다.

01 Tôi nói được một chút tiếng Việt.
(베트남어를 조금 말할 수 있어요.)

02 Dạo này, công việc của anh thế nào? Có tốt không?
(요즘, 일은 어때요? 잘 돼가요?)

03 Dạo này, mình có thói quen dậy sớm rồi đi tập thể dục.
(요즘, 일찍 일어나서 운동하는 습관이 생겼어.)

04 Nghe nói bác có nhà cho thuê, phải không ạ?
(집을 임대한다고 들었는데 맞습니까?)

05 Trông anh có vẻ mệt. Anh bị đau ở đâu?
(피곤해 보이네요. 어디가 아프신가요?)

06 Anh John nói là chủ nhật tuần này sẽ đến nhà chúng ta chơi và ăn cơm.
(존이 이번 주 일요일에 우리 집에 놀러 와서 밥을 같이 먹겠다고 말했어요.)

----- 복습하기 1

07 Tôi muốn đổi một ít tiền từ đô la sang tiền Việt.
(달러를 베트남 돈으로 조금 환전하고 싶습니다.)

08 Anh có biết bảo tàng thành phố nằm ở đâu không?
(시내 박물관이 어디 있는지 아세요?)

09 Chị muốn đặt loại phòng nào, phòng đơn hay phòng đôi?
(1인실 아니면 2인실, 어떤 종류의 방을 예약하고 싶으세요?)

10 Nếu muốn nói giỏi tiếng Việt hơn nữa thì mình phải làm thế nào?
(베트남어를 잘 말하려면 어떻게 해야 하나요?)

11 Có áo dài truyền thống và áo dài cách tân. Em muốn chọn loại nào?
(전통 아오자이와 개량 아오자이가 있어요. 어떤 것을 선택할래요?)

12 Tết là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam.
(설날은 베트남의 가장 큰 명절 가운데 하나예요.)

13 Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở Việt Nam.
(저는 베트남 생활에 아직 익숙해지지 않았어요.)

----- 복습하기 2

한 번에 끝! OPI 베트남어

강사

김민기

수강기간

90일

강좌 수

31차시

교재

별도 구매
가격 :
50,000원

패턴의 법칙 베트남어 첫걸음

강사

판 위엔

수강기간

90일

강좌 수

36차시

교재

별도 구매
가격 :
50,000원

The 빠른 베트남어 OPI 4주완성

강사

김연진

수강기간

40일

강좌 수

15차시

교재

학습자료제공
가격 :
80,000원

The 바른 베트남어 Step2

강사

판 위엔

수강기간

90일

강좌 수

29차시

교재

별도 구매
가격 :
50,000원

버전업! The 바른 베트남어 Step1

강사

판위엔

수강기간

66일

강좌 수

22차시

교재

별도 구매
가격 :
50,000원

The 바른 베트남어 Step1

강사

이수진, Bella Do

수강기간

100일

강좌 수

34차시

교재

별도 구매
가격 :
50,000원
평점 제목 작성자 조회 등록일

등록된 서평이 없습니다.

1