ECK온라인강좌

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

베트남어   >   왕 쉬운 베트남어 단어장

왕 쉬운 베트남어 단어장

저자

김연진

페이지

280 Page

출간일

2020년 08월 05일

ISBN

978-89-92281-98-0

수량

판매가

12,500원 -> 11,250원 (10% 할인 , ⓟ 330)

* [MP3 다운로드] 버튼을 누르시면 교재 음원과 정오표를 함께 다운 받으실 수 있습니다. 

 

머리말
이 책의 구성과 특징

Part 1 직업과 장소
Bài 1 직업 nghề nghiệp
Bài 2 장소 địa điểm
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 2 나라와 언어
Bài 1 대륙 / 국적 châu lục / quốc tịch
Bài 2 사람 / 언어 con người / ngôn ngữ
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 3 숫자와 기간
Bài 1 숫자 / 시간  / 요일  / 월 con số  / thời gian / thứ / tháng
Bài 2 기간 thời hạn
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 4 인칭대명사
Bài 1 인칭대명사 đại từ nhân xưng
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 5 취미
Bài 1 취미 sở thích
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 6 과목/전공과 업무
Bài 1 과목 / 전공 môn học / chuyên ngành
Bài 2 업무 công việc
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 7 기분과 성격
Bài 1 기분 / 성격 tâm trạng / tính cách
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 8 신체와 증상
Bài 1 신체 cơ thể
Bài 2 증상 triệu chứng
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 9 방향, 위치, 교통수단
Bài 1 방향 phương hướng
Bài 2 위치 vị trí
Bài 3 교통수단 phương tiện giao thông
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 10 계절과 날씨
Bài 1 계절 mùa
Bài 2 날씨 thời tiết
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 11 자연과 동물
Bài 1 자연 thiên nhiên
Bài 2 동물 động vật
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 12 쇼핑과 색깔
Bài 1 쇼핑 mua sắm
Bài 2 색깔 màu sắc
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드

Part 13 음식
Bài 1 음료 đồ/thức/nước uống
Bài 2 과일 hoa quả / trái cây
Bài 3 재료 nguyên liệu
Bài 4 양념 gia vị
Bài 5 만드는 방법 cách chế biến
Bài 6 맛 vị
- 패턴+어휘 정리, 실력 확인!, 낱말 카드


- 꿀팁! 부록
핵심 품사
한자 모음

왕 쉬운 베트남어 단어장

강사

김연진

수강기간

60일

강좌 수

22차시

교재

별도 구매
가격 :
70,000원
평점 제목 작성자 조회 등록일
왕 쉬운 베트남어 단어장 좋아요! 권하은 2 2021.01.26
1